Debattmøte om ungdom og rusforebygging i Midt-Troms.

18.00-20.00 1. juni 2022

Sted: Finnsnes Hotell

DEBATTMØTE- Trygg ungdomstid i Midt-Troms

1. juni kl. 18.00-20.00, Finnsnes Hotell

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

I Troms velger flertallet av tenåringene å ikke drikke alkohol eller ruse seg på ulovlige rusmidler. Det jobbes godt med forebygging i de forskjellige kommunene. 

Likevel ser vi at alkoholbruken øker merkbart i overgangen
mellom grunnskole og videregående. Det har også vært økning i antall ungdommer som prøver cannabis, selv om stoffet har blitt farligere de siste årene.

De siste årene med pandemi har helt klart preget ungdommene og de har blitt skadelidende på flere områder – blant annet når det gjelder rus. 

Hvordan kan voksensamfunnet forebygge mot risikofaktorene, forsterke det som virker og bøte på mangler; hvilke ambisjoner i alkohol- og ruspolitikken i lokalt skal sikre trygg ungdomstid?

TENTATIVT PROGRAM

  • Velkommen
  • Hvorfor er god forebygging viktig og nødvendig? (20 min) v/Svend Hokstad, politisk rådgiver, IOGT i Norge
  • Hva gjøres av forebyggende arbeid i dag, og hvilke ambisjoner har kommunen med alkoholpolitikken? (15 min) v/Martin Ness, leder i helse/omsorgsutvalget i kommunen. Sørreisa kommune.
  • Hva gjør politiet for å forebygge rusproblematikk blant ungdom? (15 min) v/Arnold Nilsen, Regionlensmann i Midt-Troms.
  • Pause (10 min)  
  • Hvordan kan foreldre og voksensamfunnet bidra til god forebygging? (15 min) v/Øystein Fauske, Nordborg skoler
  • Hvordan er det å være ung i dag – er alkoholpolitikken inkluderende? (15 min)  v/Ingeborg Vollstad, Ungdomsrådet
  • Paneldebatt (30 min) med innlederne – moderator Svend Hokstad IOGT

Arrangeres av IOGT i Norge. Mer info: iogt.no/politikk

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk