Årets fagseminar – «Trygg ungdomstid i lokalpolitikken»

18.00 18. mars - 13.00 20. mars 2022

Et seminar for deg som er opptatt av at det skal være lett for ungdom å ta rusfrie valg og ønsker å gjøre en forskjell der du bor. Seminaret er tilpasset alle som ønsker å bidra. Det er ingen forutsetning med forutgående erfaring. 

Påmeldingsfristen er gått ut. 

Tid: 18. mars kl. 18.00 - 20. mars kl. 13.00

Påmeldingsfrist: 4. mars 2022.

Sted: IOGT-huset (Torggata 1) og Kulturhuset (Youngs gate 6) i Oslo. 

Pris: Seminaret er gratis og  kost og opphold og billigste reisemåte blir dekket. Påmeldingen er bindende.
Vi tar kontakt med deltakerne for å bekrefte plass. 

Vil du være med å gjøre det lettere for ungdom å ta rusfrie valg? På årets store politiske IOGT-seminar samler vi politisk interesserte IOGT-medlemmer fra hele landet for å lære mer om hvordan vi som samfunn kan legge til rette for en trygg rusfri ungdomstid og diskutere hvordan vi i IOGT bør jobbe med dette.

Du trenger ingen forkunnskaper verken om politikk eller IOGT for å være med. Seminaret passer både for deg som akkurat nå fattet interesse for dette temaet, og for deg som har lang erfaring med politikk eller rusforebygging. 

Gjør en innsats for ungdom der du bor. Etter seminaret blir du en del av IOGTs lokalpolitiske nettverk og i løpet av seminaret vil du lære om små og store ting du kan gjøre for å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid der du bor. 

Program

Fredag: Oppstart og introduksjon

18.00

Pizza/sosialisering – bli kjent.

19.00

Åpning, intro om seminarets mål og oppbygging. v/Svend Arne Hokstad
IOGTs lokalpolitiske arbeid: Trygg ungdomstid. Orientering om modell og medtode.

20.00

Pause

20.15

Hva er god forebygging. v/Hanne Cecilie Widnes

21.00

Avslutning

Lørdag: Åpent fagseminar

Lørdag har vi et åpent fagseminar på Kulturhuset i Oslo, der vi også inviterer med eksterne deltakere. Kjenner du noen som ikke er IOGT-medlem, men som er opptatt av ungdom og rusforebygging, så inviter dem gjerne med her.
Invitasjon og program for det åpne seminaret finner du her

16.00 Middag på IOGT-huset og sosialt samvær utover kvelden.

Søndag: Lokalpolitisk verksted

09.00

Om det å arbeide overfor myndighetsorganer. v/Bernt Bull

09.45

Pause

10.00

Lokalpolitisk arbeid og påvirkning, hvordan kan vi ta ansvar lokalt for at barn får en rusfri oppvekst. v/Svend Arne Hokstad

11.00

Pause

11.15

Idedugnad: Hvordan komme i gang lokalt - etablering av nettverk - hva kan vi gjøre?

12.00

Lunsj

12.45

Hvordan komme på i media. v/Bjørnar Grønhaug

13.15

Idedugnad. Aktuelle innlegg, artikler og kronikker.

14.00

Avslutning og oppsummering

14.30

Slutt

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk