Årsmøte i IOGT i Oslo og Akershus

19. februar 00:00

Alle medlemmer bosatt i området har stemme-, forslags- og talerett på møter i området.

Ta kontakt med områdeleder Houda Zammali for mer informasjon om tid og sted for møtet:

E-post: houda@iogt.no telefon: 41418440

Har du lyst til å sitte i styret selv, eller har forslag til gode kandidater, kan du kontakte valgkomiteen ved Håvard Tangen,

E-post: haav.tangen@gmail.com telefon: 93424325

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: