Hopp til hovedinnholdet

Kalender

September 2017

25 sep

10.00-15.00 25. september 2017

Sted: Moss

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

26 sep

12.30-16.30 26. september 2017

Sted: Bergen

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

28 sep

8.30-15.00 28. september 2017

Sted: Ski (Akershus)

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Oktober 2017

2 okt

9.00-12.00 2. oktober 2017

Sted: Follo

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

3 okt

9.00-12.00 3. oktober 2017

Sted: Follo

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

18 okt

8.30-11.30 18. oktober 2017

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

24 okt

10.00-16.00 24. oktober 2017

Sted: Kristiansund

Forebygging må prioriteres i kommunene om vi skal ha trygge lokalsamfunn for alle. Vi inviterer politikere, fagfolk og frivillige til å komme sammen og lære mer om hvordan vi best kan løse de utfordringene vi står overfor i vårt område.

26 okt

10.00-16.00 26. oktober 2017

Sted: Kristiansund

Forebygging må prioriteres i kommunene om vi skal ha trygge lokalsamfunn for alle. Vi inviterer politikere, fagfolk og frivillige til å komme sammen og lære mer om hvordan vi best kan løse de utfordringene vi står overfor i vårt område.

26 okt

26. oktober 14:00

Sted: Scandic Parken i Ålesund

Eldsjeler, kunnskap og nye trendar dreg alkoholpolitikken i same retning.

Etter meir enn 20 år med auke i alkoholforbruket, skjer det endringar i drikkemønsteret blant dei yngste. Ungdom drikk mindre enn tidlegare. Fleire vel også ikkje å drikke. Den same trenden finn vi også i mange andre vestlege land. Kva er det som skjer i ungdomsmiljøa? Kva er denne utviklinga eigentleg eit uttrykk for? Kva betydning kan det ha for alkoholpolitikken framover? Og kva påverknad kan dette ha for vaksne sin alkoholbruk over noko tid?

November 2017

2 nov

10.00-16.00 2. november 2017

Sted: Kristiansund

Forebygging må prioriteres i kommunene om vi skal ha trygge lokalsamfunn for alle. Vi inviterer politikere, fagfolk og frivillige til å komme sammen og lære mer om hvordan vi best kan løse de utfordringene vi står overfor i vårt område.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: