Fortsatt drift på alle Sammen-sentre

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

Etter å ha fått midler fra Helsedirektoratet i mange år ble tilskuddet i år kuttet med nesten 2 millioner. I tillegg mistet IOGT momskompensasjonen for det arbeidet som drives på sentrene. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges. Etter klager og god innsats for å finne andre inntekter er imidlertid driften sikret.

Ingen andre plasser å gå

Sammen-sentrene er lav-terskel aktivitetsentre for mennesker med rusproblemer. Det første senteret ble startet opp i Haugesund i 2001 etter en modell som daværende prosjektleder Olaf Lande hadde drevet i Arendal i flere år. Han og Odd Kjell Ingvaldsen var primus motor i prosjektet fra starten av. I dag leder Grethe Reinhardtsen prosjektet, og vi har sentre i Haugesund, Bergen, Grimstad og Kristiansand.

Selv om alle sentrene også får kommunale midler kommer Hovedtilskuddet fra Helsedirektoratet. Da meldingen om redusert tilskudd kom var det derfor en dramatisk beskjed.

– Det viktigste er brukerne våre, sa leder for Sammen Haugesund, Hilde Louise Hansen, til Haugesunds avis. – VI har 85 personer tilknyttet oss, som bruker oss jevnlig. Det er mye. Hva skjer hvis disse 85 ikke har noen plass å gå?

I Gatemagasinet MOT fortalte brukerne på senteret i Kristiansand hva senteret betydde for dem.

- Hvis Sammensenteret legger ned, har jeg ingen plasser å være. Her får jeg god mat, i tillegg til ro og fred.

- Dette er veldig trist og leit. Jeg kjenner de som går her fra gammelt av, og samlingsstedet betyr mye for meg sosialt. Hvis det nå skal stenge, tror jeg det blir trøbbel i byen. Sammensenteret har en veldig god misjon i byen.

Direktoratet gjorde om sin beslutning

Senterlederne snudde seg raskt om og jobbet godt og iherdig for å finne andre inntektskilder denne våren. I alle byene ble det satt i gang Spleis-aksjoner hvor det kom inn flere titusen. I Bergen arrangerte de i tillegg loppemarked for første gang i lokalene sine. Haugesund fikk tilsagn på et nytt prosjekt hvor gjestene på huset skal få opplæring i sjakk, og i Grimstad øker kommunen tilskuddet fra 30 til 100 000.

- Men viktigst for å redde sentrene var at direktoratet gjorde om sin beslutning, og ga oss 900 000 mer, forteller generalsekretær i IOGT, Hanne Cecilie Widnes. – Bakgrunnen for kuttet var at de mente at deler av tilbudet som vi har på sentrene falt utenom tilskuddsordningen, som først og fremst handler om å støtte aktivitetstilbud. Det viktige arbeidet som vi har når det gjelder helse- og velvære som klipping av hår, matutdeling, fotpleie og akupunktur falt dermed utenfor. Vi klagde på dette fordi vi mente det ble et uforholdsmessig stort kutt, og dette var altså direktoratet enige i. Vi fikk derfor 900 000 mer i år, og direktoratet har også gitt signaler om at vi kan forvente en lignende sum i to år fremover.

Saken var også oppe i Stortinget hvor helseministeren måtte svare på spørsmål, både fra Bård Hoksrud fra Frp og Svein Harberg fra Høyre og tidligere ordfører i Grimstad. – Vi har fått tverrpolitisk støtte for arbeidet vi driver, forteller Widnes. - Politikere fra alle partier, både på Stortinget og i kommunestyrene har gått sammen og støttet oss.  Det er fint å se.

Skal utvikle sentrene videre

Fremover kommer IOGT til å se på hvordan vi kan utvikle sentrene videre, og se på hvordan vi kan styrke aktivitetsdelen.

Helt fra starten i 2001 har det vært viktig å tilby ulike tilbud, enten det handler om fysisk trening, kulturelle tiltak eller andre former for aktiviteter. I dag spenner det fra strikkekafè, spilling og bingo til kreative timer med maling og tegning og snekkerverksted eller musikkgrupper. I Kristiansand har de mulighet til å delta på Gatelangs Scenekompani som er en teatergruppe som deltakerne på fjorårets landsmøte fikk stifte bekjentskap med. Her er brukere og andre med og skaper teaterforestilling sammen med profesjonelle kunstnere. I Kristiansand har de også Sammen-jammen, hvor to musikkpedagoger arrangerer jamsesion en gang i uken, der brukerne kan være med, lyttende eller deltakende.

Vil du bidra til dette tilbudet?

Alle sentrene er reddet fra nedleggelse, men vi har fortsatt behov for økonomisk støtte og frivillige.

Bli Frivillig: Meld deg som frivillig på iogt.no/frivillig.

Gi en Gave: Din donasjon kan gjøre en forskjell. Les mer og gi en gave på iogt.no/gave.

Nyheter

22. juli er World brain day, og i år er fokuset på hjernehelse og forebygging. Det er en fin anledning til å lære mer om hvordan hjernen påvirkes av alkoholbruk. 

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.