Geir Riise -Inspirasjonsseminar Region Midt

Geir Riise, generalsekretær i Den norske legeforening sidan 2009. Han er utdanna lege, og gjennom åra har han vore innom Statoil (sjefslege), NHO (avdelingsdirektør), Hjelp 24 (direktør) og Posten (HMS-direktør).

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: