Hva bør gjøres for å sikre gode oppvekstmiljø i bydelene Østensjø og Alna?

17.00-20.00 30. august 2023

Sted: Nordre Skøyen Hovedgård

IOGT Bryn inviterer til valgkampsdebatt med lokale politikere  

TID: 30. august kl 17.00-20.00  

STED: Nordre Skøyen Hovedgård  

Arrangementet er gratis, men på grunn av servering ønsker vi påmelding.
Påmelding

Lokalpolitikk er viktig for å sikre gode oppvekstmiljø og bidra til at alle har gode liv der de bor. IOGT Bryn inviterer til valgkampsdebatt med fokus på rusforebygging og lokal alkoholpolitikk. I denne debatten får vi høre hvordan lokalpolitikere fra Bydel Østensjø og Bydel Alna ønsker at våre bydeler skal jobbe for å sikre gode oppvekstmiljø og hvordan foreldre skal involveres i forebyggingsarbeidet.  

Velkommen!  

 

Kan du hjelpe til som frivillig på dette arrangementet?

Ta kontakt med regionkonsulent Per Jørgen Gram-Hallbert: per.jorgen.gram-hallbert@iogt.no

 

Arrangør: IOGT Bryn og IOGT Region Øst 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: