Årsmøte i IOGT i Østfold

14. mars 00:00

Sted: Fredrikstad

Ta kontakt med områdeleder Alfred Isaksen for å få mer informasjon om tid og sted for årsmøtet.
E-post: alfred.isaksen@fredfiber.net Telefon: 93836604

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: