Evaluering av fagseminar i Sarpsborg

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra alle dere som deltok på fagseminaret "Hvordan forebygge at ungdom skades av rusmidler?" i Sarpsborg 29. mars. 

Spørsmål merket * er obligatoriske.

IOGT i Norge er en landsomfattende ruspolitisk organisasjon i vekst. Vi driver ulike rusforebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid rettet mot rusavhengige og mot barn og unge. Vi jobber for gjøre det lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.