Postkasseaksjon for en alkoholfri barndom

Vil du være med å løfte frem viktigheten av en ruspolitikk som bidrar til at å gi barn en trygg alkoholfri barndom der du bor. 

Bestill løpesedler du kan dele ut i postkasser der du bor. 

(Det er gratis for deg å få tilsendt løpesedler, men det er selvsagt en kostnad for IOGT å pordusere og sende dem ut, så vær snill å ikke bestille flere løpesedler enn du vil få delt ut). 

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Løpesedlene leveres i bunker med 100 løpesedler i hver.

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter: