Vil du bli med i korpset av kursledere som holder rusforebyggende treff for ungdomsforeldre?

Vi søker en utadvendt og ansvarsbevisst person med erfaring med å være en voksen for ungdom, for eksempel i egen familie, på jobb eller i frivillig arbeid. Obligatorisk opplæring. Honorert. Lar seg lett kombinere med annet arbeid.

Send søknad

Foresatte er de viktigste rusforebyggerne i ungdommenes liv. Sterk&Klar er IOGTs prosjekt som støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre. I samarbeid med skolene holder vi samlinger for foresatte fire ganger i løpet av årene på ungdomsskolen.

Sterk&Klar har som mål å legge til rette for en rusfri ungdomstid ved å gi foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn. Vi tar opp temaer som oppdragerrolle, grensesetting, motivasjon og oppmerksomhet, alkohol. cannabis, psykisk helse og sosiale medier – og skaper et rom for at foresatte kan snakke sammen om disse temaene og samarbeide seg imellom.

Les mer om Sterk&Klar på www.sterkogklar.no.

Nå ønsker vi å nå enda flere skoler og foresatte, og vil derfor styrke korpset av formidlere som er kursledere på treff på skolene.

Vi søker en person som:

  • er utadvendt og ansvarsbevisst
  • har erfaring med å være en voksen for ungdom, for eksempel i egen familie, på jobb eller i frivillig arbeid.
  • liker formidling, det er en fordel å ha erfaring med å holde kurs og lede gruppearbeid
  • kan holde minst tre treff i året

Å være formidler lar seg lett kombinere med annet arbeid.

Som formidler har du ansvar for å:

  • Følge IOGTs intensjoner og retningslinjer
  • Delta på obligatorisk opplæring (16.-17. oktober i Oslo)
  • Lage et personlig introduksjonbrev til skolene basert på vår mal
  • Være formidler (kursleder) på minst tre treff i året
  • Skrive en enkel rapport fra treffene du har

I tillegg til den obligatoriske opplæringshelgen tilbyr vi ulike former for faglig påfyll, blant annet en fagdag i januar.

IOGT dekker reise og utgifter du har i forbindelse med vervet som formidler. Treff på skolene honoreres med kr. 2.000 per treff (skattefritt hvis du ikke tjener mer enn 10.000 i året i IOGT).
Vi stiller ingen krav til formell kompetanse, men vektlegger personlig egnethet. Vi trenger formidlere i hele landet. Opplæring blir gitt.

Interesserte bes sende en kort søknad innen 1. oktober. Vi ønsker at du oppgir relevant erfaring og forteller om din motivasjon for å bli formidler. Send søknad.

Ved eventuelle spørsmål om oppdraget kan du kontakte prosjektsekretær Christoffer Larsen på christoffer.larsen@iogt.no.

18.30-20.00 27. oktober 2021
11.00-12.00 30. oktober 2021

Zoom

14.00-18.00 1. november 2021

IOGT-huset i Torggata 1 i Oslo

19.00-20.00 1. november 2021

Torggata 1 i Oslo og Digitalt via zoom

19.00-20.00 1. november 2021

Torggata 1 i Oslo og Digitalt via zoom

Nyheter

No gler IOGT-folk over heile landet seg til at dei kan få stille på kvite julestandar, og på den måten få fokus på at barn fortener kvite juledagar når dei er saman med vaksne.

Norge spenner ben på fattige lands mulighet til å nå bærekraftsmålene. FN og WHO er krystallklare: For å få bærekraftig utvikling må alkoholindustrien tøyles, slik som tobakksindustrien er blitt håndtert.

Vi søker en utadvendt og ansvarsbevisst person med erfaring med å være en voksen for ungdom, for eksempel i egen familie, på jobb eller i frivillig arbeid. Obligatorisk opplæring. Honorert. Lar seg lett kombinere med annet arbeid.