Møteplassen

Lavterskeltilbud til ungdom 15-25 år

I Hovedgata i Kopervik er det mulig å få hjelp med små og store ting som gjør hverdagen vanskelig. Der ligger nemlig Møteplassen – Karmøy kommunes tilbud til eldre ungdom.

De fleste ungdommene på Karmøy klarer seg godt, men det er likevel en økende andel som sliter med rus, psykiske problemer, skole -og jobbvegring, utfordrende hjemmeforhold m.m.

For noen er ikke det offentlige hjelpeapparatet tilstrekkelig for å imøtekomme deres behov. Det handler om behovet for å bli sett over tid, ha noen å snakke med utenfor «kontortid», få hjelp til å oppsøke offentlige kontorer, skrive søknader m.m. – rett og slett ha noen som «tar dem i hånda og går et stykke vei med dem». Det gjør vi på Møteplassen.

Møteplassen tilbyr samtaler, jobbtrening, diverse aktiviteter i idrettshall eller trening på treningssenter, uteaktiviteter, diverse turer, leksehjelp, oppfølging ift skole og jobb m.m. Ungdommen henvises fra skole, barnevern, politi, NAV, Kriminalomsorgen, helsevesenet, bistandsadvokater, Flyktningetjenesten, Konfliktrådet, foreldre m.fl. Ungdommer kan også selv ta kontakt med MøteplassenMøteplassen ble startet i 2007 av organisasjonen IOGT på vegne av Karmøy kommune, etter initiativ fra arbeidsgruppa for SLT, og har i dag 3 ansatte.

Målgruppa er ungdommer i alderen 15-25 år som synes livet er utfordrende og vanskelig. Ca 60 ungdommer benytter seg av tilbudet til enhver tid, inkl prosjektet Ung Zone,et gruppeaktivitetstilbud rettet mot ungdom 13-19 år

Møteplassen er et gratistilbud.

Kontakt oss gjerne!
Leder: Anne-Therese Buer, telefon: 474 85 944, e-post: anne.therese.buer@iogt.no

Møteplassen

Hovedgaten 37/39
4250 Kopervik.

Kontaktperson:
Anne-Therese Buer
474 85 944
anne.therese.buer@iogt.no

Støtt Møteplassen:

Vipps: #85826

 

Kart i google