Sammensenteret i Kristiansand søker daglig leder

Søknadsfrist: 5. juni

Sammensenteret er et lavterskeltilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vårt mål er å skape et miljø som gir grobunn for vekst og hjelp til å ta et steg videre.

Vår omsorgsfulle og kunnskapsrike daglige leder ved Sammensenteret i Kristiansand går av med pensjon og vi søker hennes etterfølger.

Sammensenteret er et lavterskeltilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vårt mål er å skape et miljø som gir grobunn for vekst og hjelp til å ta et steg videre. På senteret er vi opptatt av helse og velvære og tilbyr foruten mat og en god samtale, hårklipp, nakke-/skuldermassasje, NADA-øreakupunktur og fotpleie. Det er også mulighet til å trene på apparater. Noen dager legger vi til rette for aktiviteter/hobbyer.

Arbeidsoppgaver:

 Lede Sammensenterets daglige lokale virksomhet, herunder:

  • Ansvar for daglig drift og videreutvikling av senteret
  • Personal-, fag - og økonomiansvar
  • Ivareta brukere av senteret, hjelpe, støtte og motivere
  • Skaffe frivillige, rettlede og ivareta dem så de trives 
  • Søke skaffe midler til senteret (gjennom søknader, gaver m.v.)
  • Kunne representere og promotere arbeidet ved behov
  • Opparbeide og opprettholde kontakt med offentlige instanser, næringsliv, frivillighet, andre aktører på feltet, og med nærliggende virksomheter i IOGT
  • Utføre andre aktuelle oppgaver.

 

Kvalifikasjoner:

Du bør ha kunnskap om og erfaring fra rusfeltet og om psykisk helse.

Du har engasjement for rusrehabiliterende og rusforebyggende arbeid.

Du bør ha erfaring med og må ha forståelse for arbeid i en frivillig organisasjon. 

Du har evne til å kunne lede, og til å motivere og ivareta ansatte/frivillige/brukere.

Du må ha gode samarbeidsevner.

Du har gjerne helsefaglig utdannelse eller lignende på bachelornivå.

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby en utfordrende og spennende fulltidsstilling i et viktig felt, med lokaler sentralt beliggende i Kristiansand sentrum. Du vil ta del i et felleskap med andre daglige ledere for Sammensentre i landet, og i en spennende organisasjon i vekst.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger. Lønn etter avtale.  
Stillingen er ledig fra medio juni 2020

Som daglig leder ved Sammensenteret må du oppfylle kravene til medlemskap i IOGT i Norge og være lojal til IOGTs formål og prinsipper.

Om arbeidsgiveren

IOGT i Norge er en livsynsåpen og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon i vekst.     Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Hervor Julsrud, Daglig leder for Sammensenteret: 915 61 319

Grethe Reinhardtsen, Fagsjef IOGT: 466 23 920

Send søknad på Finn.no

10.00 8. juni - 15.00 12. juni 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64

0.00-23.59 1. november 2020

Nyheter

– I sin iver etter å prøve ut nye ting forstår ikke alltid ungdom konsekvensene av valgene de tar. Da trenger de at noen trygge og kompetente voksne forteller dem konsekvensene, og da er oppfølgingssamtaler med politiet eller annet hjelpeapparat et godt utgangspunkt, sier AnneTherese Buer, leder for IOGTs ungdomstiltak Møteplassen til Haugesunds avis.

Søknadsfrist: 5. juni

Sammensenteret er et lavterskeltilbud for mennesker med rus- og psykiske lidelser. Vårt mål er å skape et miljø som gir grobunn for vekst og hjelp til å ta et steg videre.

Foreldre over hele landet er bekymret for hvordan rusreformen vil slå ut for muligheten til å fange opp unge med rusproblemer. Det er på tide å gi politikerne tydelig beskjed.