Minnes de døde – forebygg nye dødsfall

Den 31. august hvert år markeres verdens overdosedag. Det er en tid for å minnes, og en tid for handling.

Kronikken stod på trykk i Klassekampen 31. august 2021

I Oslo inviterer vi til en samling foran Stortinget på ettermiddagen, med kulturinnslag, og appeller fra ruspolitiske organisasjoner, pårørendeorganisasjoner, fagfolk og brukere.

Forverret overdosesituasjon i Norge.

I sin overdosestrategi har regjeringen lansert nullvisjon for overdoser. Vi er langt fra dette målet. I fjor hadde vi det høyeste antallet døde på 20 år; 324 døde. FHI tror at den store økningen kan ha å gjøre med forekomsten av ekstra sterk heroin i det illegale markedet. De spekulerer også på om nedstengningen av mange lavterskeltiltak under pandemien kan ha hatt betydning. Mange advarte i fjor mot å skrive ut ruspasienter fra behandling for å gjøre plass til koronapasienter.

Reseptbelagte stoffer står for flest dødsfall

Den stygge ulven i overdosestatistikken er andre opioider enn heroin, som til sammen utgjør 179 døde personer, eller 6 av 10 av dødsfallene. Disse utgjør en blanding av LAR-medisiner og andre smertestillende medikamenter, store deler av dem forskrevet av lege, og noen anskaffet på det illegale markedet.

I USA, som har mange ganger så høye overdosetall som oss, startet dagens problemer med overforskrivning av opioide smertestillende medikamenter for rundt 20 år siden. Når myndighetene forsøkte å stramme inn, var mange allerede så sterkt avhengige at de søkte seg til det illegale heroinmarkedet, som dermed har fått et oppsving. Dersom vi skal unngå å få samme utvikling i Norge, må vi sette inn tiltak nå.

Forebygging som virker

Å hindre utbredelse av og eksperimentering med narkotika må være et tydelig mål på linje med forebyggende hjelpetiltak overfor aktive opioidbrukere. Islandsmodellen viser hvordan en kombinasjon av tiltak, som etablering av foreldrenettverk, at foreldrene oppretter felles regelsett for ungdom i et lokalsamfunn og oppfølging fra presse, politi og lokale organisasjoner, samlet har ført til drastiske reduksjoner i bruken av tobakk, alkohol og narkotika på Island.

Langtidsvirkende naltrekson er et stoff som ved en injeksjon en gang i måneden, kan blokkere for virkningen av heroin og de fleste andre opioider. Frivillige organisasjoner har i flere år presset på for at myndighetene skal gi alle opioidavhengige som ønsker det og som skrives ut av fengsler eller medikamentfrie behandlingsinstitusjoner, en injeksjon med langtidsvirkede naltrekson, noe som vil beskytte dem mot overdoser etter utskrivning.

Ny heroinboom?

Uforsvarlig forskrivning av smertestillende kan bli en mulig folkehelsekrise som også kan medføre en ny heroinboom. Smertepasienter og helsepersonell må få veiledning i overgang til andre smertedempende metoder og medikamenter enn opioider. Vi ser fram til at den nasjonale overdosestrategien nå utvides til å bekjempe den pågående trenden med overdoser av legeforskrevne smertestillende medikamenter.

Iido Ismail Ali, styreleder Ungdom Mot Narkotika

Marte Yri Evensen, daglig leder Stiftelsen KRAFT

Tayyab M. Choudri, daglig leder Internasjonal helse- og sosialgruppe

Suad Abdi, daglig leder Minoritetenes interesseorganisasjon

Terje Turøy, direktør Phoenix Haga

Jon Storaas, daglig leder Foreningen for helhetlig ruspolitikk

Knut Reinaas, Forbundsleder Forbundet mot Rusgift

Inger-Christin Torp, forbundsleder Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund

Torild Andreassen, daglig leder Stiftelsen Renåvangen

Mina Spakmo, daglig leder Fossumkollektivet

Reidun Wilhelmsen, leder Samarbeidsforum for norske kollektiv

Sarah F. B. Jul-Rasmussen, leder i Juvente

Marit Barene, generalsekretær DNT-Edru Livsstil

Eli Kjønsberg, daglig leder Juba

Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT i Norge

10.00 4. oktober - 15.00 6. oktober 2023

Tallin, Estland

20.00-21.00 24. oktober 2023

Zoom - meld deg på for å få tilsendt lenken

12.00-15.00 25. oktober 2023

Biblioteket i Bodø - Stormen

12.00-18.00 28. oktober 2023

Parkveien 41a, Oslo

Nyheter

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no

Vi søker en person med kunnskap og engasjement for samfunnsspørsmål og politikk, og som brenner for at politikken skal legge gode rammer for trygge oppvekstmiljøer. 

Søknadsfrist: 08.10.2023

Send søknad på finn.no

Hvordan skal IOGT se ut når vi går inn i feiringen av IOGTs 150-årsjubileum i 2027? Vi sparker i gang fornyelsesprosessen med en liten undersøkelse blant medlemmer og frivillige.

Til undersøkelsen