IOGT - ruspolitikk: Hvordan kan vi jobbe for bedre ruspolitikk nasjonalt?

19.00-20.00 28. november 2022

Sted: Zoom

mandag 28. november kl. 19.00 

Digitalt møte via Zoom

Vi møtes digitalt via møteplattformen Zoom, slik at alle kan delta, uansett hvor i landet de bor. Lenken til zoom-møtet sendes automatisk ut på e-post når du melder deg på.

Webinarene våre legges opp som møter med både foredrag og dialog, og vi setter pris på at dere har kamera på under møtet, så vi kan se hverandre. 

Gratis og åpent for alle

Møtene er gratis og åpne for alle, både medlemmer, frivillige og andre. 


Meld deg på:

Jeg ønsker invitasjoner til webinarer på:
Jeg ønsker invitasjoner til følgende webinarserier:
Du kan når som helst gi beskjed til iogt@iogt.no om du ikke lenger ønsker å motta informasjon om webinarer.

Oversikt over alle IOGTs webinarer finner du i kalenderen.


IOGTs ruspolitiske webinarserie:

Den siste mandagen i hver måned inviterer IOGTs ruspolitiske nettverk til webinar. Dette er en møteserie for deg som ønsker å lære mer og jobbe for bedre forebygging der du bor. Gjennom disse webinarene vil vi dele kunnskap og invitere til samtaler om ulike tema knyttet til alkohol- og narkotikapolitikk i både norsk og internasjonal sammenheng.  
Høsten 2022 inviterer vi til fire nettmøter i denne serien:

26. sept: Hva har skjedd i land som har legalisert cannabis?
31. okt: Nye ungdatatall - trender i ungdomsmiljøer
28. nov: Hvordan kan vi jobbe for bedre ruspolitikk nasjonalt?
12. des: Evaluering av prikkbelastningssystemet

IOGT har flere ulike møteserier og du er velkommen til å delta på nettmøte sammen med oss hver mandag: iogt.no/webinar

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: