Oppfølgingskurs Haugesund

10.00 24. juni - 15.00 27. juni 2019

Har du deltatt på ANTA-kurs? Da kan vi invitere til et oppfølgingskurs i Haugesund. 

Kurset ledes av Rita Nilsen. Påmelding: jorn.hansen@iogt.no
Kun for deltakere som har gjennomført ANTA-kurs.

12.30-14.00 4. november 2019

Pellygata 70 i Sarpsborg

18.00-19.30 8. november 2019

Bjørgvinsgt. 40, Haugesund

10.00 11. november - 15.00 15. november 2019

Pellygata 70 i Sarpsborg

10.00 11. november - 15.00 15. november 2019

Bjørgvinsgt. 40, Haugesund