Informasjonsmøte om ANTA-kurs i Sarpsborg

11.00-12.30 2. mars 2020

Sted: Pellygata 70 i Sarpsborg

Vi inviterer til et informasjonsmøte om ANTA-kurs 2. mars kl 12.00-13.30 hos IOGT i Sarpsborg. Adresse: Pellygata 70 i Sarpsborg

Målgruppe: Det er åpent for alle, men spesielt de som jobber med helsetjenester kan ha god nytte av å komme og lære mer om dette kurset om avhengighetsproblematikk.

ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs for de som sliter med avhengighet. Det kan være rusmisbruk, men også andre avhengigheter. Kurset tar utgangspunkt i deltagerens egne evner og ressurser, og øker deltagernes kompetanse til å styrke seg selv både fysisk, psykisk og sosialt.

Det ledes av Rita Nilsen som har egenerfaring og har jobbet med kurset i over 20 år. Rita har avholdt kurset en rekke forskjellige steder, som i fengsler og i samarbeid med NAV. Hun har inngående kjennskap til avhengighetsproblematikken og brenner for å hjelpe andre.

Kontakt Rita: 906 90 286

Les mer om ANTA-kurs her.

19.30-20.10 9. april 2020

Internett

16.00-18.00 15. april 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64

8.00 20. april - 13.00 24. april 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64

15.00-17.00 29. april 2020

Bjørgvinsgt. 40, Haugesund

8.00 4. mai - 12.00 8. mai 2020

Dronningensgate 1 i Sandefjord