Informasjonsmøte Lillestrøm

28. mai 14:30

Sted: Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm

Vi inviterer til et informasjonsmøte om ANTA-kurs i Lillestrøm i IOGT Concordia-bygget. ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs for de som sliter med avhengighet. Det kan være rusmisbruk, men også andre avhengigheter. Kurset tar utgangspunkt i deltagerens egne evner og ressurser, og øker deltagernes kompetanse til å styrke seg selv både fysisk, psykisk og sosialt.

Det er åpent for alle, men spesielt de som jobber med helsetjenester kan ha god nytte av å komme og lære mer om dette kurset om avhengighetsproblematikk.

Kurset er utviklet av Rita Nilsen som har egenerfaring og har jobbet med kurset i over 20 år. Rita har avholdt kurset en rekke forskjellige steder, som i fengsler og i samarbeid med NAV.

Les gjerne mer om kurset her.
Adresse: Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm

Informasjonsmøtet avholdes både kl 14:30-15:45 og kl 18-19:30.

10.00 2. mars - 15.00 6. mars 2020

Bjørgvinsgt. 40, Haugesund

12.00-13.30 2. mars 2020

Pellygata 70 i Sarpsborg

10.00 9. mars - 14.00 13. mars 2020

Pellygata 70 i Sarpsborg

18.00-20.00 8. april 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64

10.00 20. april - 15.00 24. april 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64