Informasjonsmøte i Tromsø

13.00-15.00 25. februar 2019

Sted: Tromsø rådhus

Vi inviterer til et informasjonsmøte om ANTA-kurs i Tromsø. ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs for de som sliter med avhengighet. Det kan være rusmisbruk, men også andre avhengigheter. Kurset tar utgangspunkt i deltagerens egne evner og ressurser, og øker deltagernes kompetanse til å styrke seg selv både fysisk, psykisk og sosialt.

Det er åpent for alle, men spesielt de som jobber med helsetjenester kan ha god nytte av å komme og lære mer om dette kurset om avhengighetsproblematikk.

Kurset er utviklet av Rita Nilsen som har egenerfaring og har jobbet med kurset i over 20 år. Rita har avholdt kurset en rekke forskjellige steder, som i fengsler og i samarbeid med NAV.

Les gjerne mer om kurset her.

Jørn Hansen leder dette møtet.
Kontakt:jorn.hansen@iogt.no
Tlf: 47 44 42 21