ANTA-kurs i Oslo

10.00 17. juni - 15.00 21. juni 2019

ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs for de som sliter med avhengighet og misbruk av ulike stemnings- og tilstandsforandrende midler/metoder. 

Kurset ledes av Rita Nilsen som har egenerfaring og utviklet kurset i 1998. Kurset tar utgangspunkt i deltagerens egne evner og ressurser, øker dens kompetanse til å styrke seg selv både fysisk, psykiske og sosialt. Kurset er ment for alle aldersgrupper, og erfaringsmessig fungerer det fint med ulik alder på deltagerne.

For mer informasjon om kursets kan Rita kontaktes på rita.nilsen@iogt.no

12.30-14.00 4. november 2019

Pellygata 70 i Sarpsborg

18.00-19.30 8. november 2019

Bjørgvinsgt. 40, Haugesund

10.00 11. november - 15.00 15. november 2019

Pellygata 70 i Sarpsborg

10.00 11. november - 15.00 15. november 2019

Bjørgvinsgt. 40, Haugesund