ANTA-kurs i Oslo

10.00 17. juni - 15.00 21. juni 2019

ANTA-kurset er et lærings- og motivasjonskurs for de som sliter med avhengighet og misbruk av ulike stemnings- og tilstandsforandrende midler/metoder. 

Kurset ledes av Rita Nilsen som har egenerfaring og utviklet kurset i 1998. Kurset tar utgangspunkt i deltagerens egne evner og ressurser, øker dens kompetanse til å styrke seg selv både fysisk, psykiske og sosialt. Kurset er ment for alle aldersgrupper, og erfaringsmessig fungerer det fint med ulik alder på deltagerne.

For mer informasjon om kursets kan Rita kontaktes på rita.nilsen@iogt.no

10.00 2. mars - 15.00 6. mars 2020

Bjørgvinsgt. 40, Haugesund

12.00-13.30 2. mars 2020

Pellygata 70 i Sarpsborg

10.00 9. mars - 14.00 13. mars 2020

Pellygata 70 i Sarpsborg

18.00-20.00 8. april 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64

10.00 20. april - 15.00 24. april 2020

IOGT-huset i Sandnes i Storgata 64