Opprette skjemaer med survey

I Aplia Starter kan du opprette skjemaer til ulike formål. Trenger du å samle inn informasjon til påmeldinger, registreringer, bestillinger og spørreundersøkelser, da bruker du Survey!