Publisere artikler i infoboks

Man kan opprette infobokser hvor som helst på nettsiden, og bestemme siste publiserte artikkel skal listes opp automatisk. Praktisk for å hente inn aktuelle nyheter på flere undersider på nettstedet.