Formattering av tekst

I denne videoen kan du se hvordan du kan formatere teksten i en artikkel slik at de blir mer leservennlig for din målgruppe.