Om kampanjen

Det skal være lett for ungdom å ta rusfrie valg! Ungdom har rett på en rusfri fritidsarena.

I en undersøkelse IOGT fikk utført i 2018 svarte 77% at kultur- og idrettsarrangement der barn og unge er publikum bør være alkoholfrie.

Når konserter, idrettsarenaer, biblioteker ol. får skjenkebevilling, blir det færre trygge steder for ungdom å være.

Gjennom kampanjen #rusfrittvalg oppfordrer vi politikerne til å sette hensynet til barn og ungdom foran næringsinteresser og andre hensyn i ruspolitikken.

#Rusfrittvalg

Våre tre hovedoppfordringer til lokalpolitikere:

  • Sett hensynet til barn og unge først i skjenkepolitikken.
  • Tilby ungdom attraktive og rusfrie fritidsarenaer. 
  • Legg til rette for organisert foreldresamarbeid.

Aktiviteter:

18.00-20.00 28. august 2019

Bjørnsons gate 45 i Haugesund