Hopp til hovedinnholdet

Haugesund

Adresse:
Telefon:

I Haugesund er det en modell som i stor grad arbeider ut fra tanken om at stedet skal være både et dagtilbud og et aktivitetsenter. Det er derfor lagt til rette for at brukerne i tillegg til ernæringstilbudet også får et aktiviseringstilbud. I forhold til lavterskel helse, arbeider man spesielt med problemstillinger rundt rus/psykiatri og kvalifiserende livsmestring.

Totalt har en hatt 2,4 stillinger. I tillegg har en 8-10 frivillige knyttet opp mot arbeidet. Senteret har mellom 150 og 200 brukere innom i løpet av et år. Senteret er åpent 4 dager i uken (10-15) og en kveld.

Sammen

Prosjektleder:

Olaf Lande

470 16 501
ol-lande@online.no 

Gaver til Sammen

kan gis til konto: 
3000.30.67145
Bli fast giver her.

Dersom gaven gjelder en bestemt by eller et bestemt formål er det fint om gaven merkes med dette.

Sammen sentre:

Adresse: Smith Petersens gate 5, 4878 Grimstad
Telefon: 47653865
E-post: martha.lande@iogt.no

Adresse:
Telefon:

Adresse: Festningsgt. 6, 4614 Kristiansand.
Telefon: 91561319
E-post: 

Adresse: Håsteinsgaten 17
Telefon: 41778786
E-post: sissel.ostrem@iogt.no

Adresse: Feiselvei 3
Telefon: 35 56 54 34
E-post: ol-lande@online.no

Adresse: Sandar Herredshus, 3216 Sandefjord
Telefon: 33415150

Frivilligkoordinator: Vigdis Myrvang
Telefon: 41309874
E-post: myrvang.vigdis@gmail.com