Kvinner kan

Etnisk norske og flyktningekvinner møtes

I Kvinner kan har vi kvinnegrupper hvor etnisk norske og flyktningekvinner møtes for å snakke og lære håndarbeid av hverandre. Det å være sammen om å spise, lage mat og sitte rundt bordet er et viktig integrasjonsarbeid.

Flere av kvinnene som kom kommer har ikke vært lenge i Norge, mens andre har bodd her lenge, men lever sitt liv veldig for seg selv. Til nå har vi slike aktiviteter i Grimstad og Kristiansand.