Politiske saker vi er opptatt av

Selv om de fleste barn og unge i Norge lever gode liv, må vi gjøre mer for at alle en god start på livet. IOGT satser derfor på de unge i det rusforebyggende arbeidet.