Stilling ledig som frivillighetskoordinator

IOGT søker om frivillighetskoordinator på Sammen-senteret vårt i Sandefjord.

Frivillighetskoordinator

Ledig deltidsstilling (20%) som frivillighetskoordinator på «Sammen», IOGTs dagsenteret for rusavhengige, lokalisert i Sandar Herredshus i Sandefjord.

 Arbeidsoppgaver: Rekruttere, lede, følge opp og tilrettelegge for frivillige medarbeidere, i tillegg til øvrige varierte oppgaver ved behov og kapasitet.

De frivillige du har ansvar for skal sørge for at byens rusavhengige tilbys god og næringsrik mat i et godt miljø på hverdager. Senteret gir også tilbud innen helse- og velvære, samt diverse aktiviteter, sommer som vinter. Vi samarbeider nært med rus- og psykiatritjenesten i Sandefjord kommune.

Fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale.

Den som ansettes forventes å være lojal mot IOGTs formål og verdier.

Nærmere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til sosialsjef Anne Louise Skoland på tlf. 47483346, eller til koordinator Vigdis Myrvang på tlf. 41309874.

Søknad med CV sendes til  IOGT i Norge, v/sosialsjef Anne Louise Skoland, Torggata 1, 0181 Oslo eller anne.skoland@iogt.no innen 4. juni 2018

Nyheter

56 % mener det generelt drikkes for mye alkohol i sommerferien når barn er tilstede.

IOGT søker om frivillighetskoordinator på Sammen-senteret vårt i Sandefjord.

- Vi må få på plass en nasjonal alkoholstrategi slik at vi kan få retning og mål for den forebyggende innsatsen. Det sa generalsekretær Hanne Cecilie Widnes under høringen om en offensiv alkoholpolitikk i dag.