Fylker

Skoler

Felleskalender

August 2018

28 aug

18.00-20.00 28. august 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

September 2018

3 sep

3. september 18:00

Sted: Stormen bibliotek i Bodø

4 sep

18.00-20.00 4. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

4 sep

18.00-20.00 4. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Psykisk helse og sosiale medier"

5 sep

18.00-20.00 5. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning".

5 sep

18.00-20.00 5. september 2018

5 sep

18.00-19.30 5. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff om cannabis og foreldre som forebygger

6 sep

18.00-20.00 6. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

6 sep

18.00-20.00 6. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff om cannabis og foreldre som forebygger

11 sep

18.00-20.00 11. september 2018

Sterk&Klar-foreldretreff med temaet "Foreldrerollen og foreldrenes betydning"

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: