Hopp til hovedinnholdet

Felleskalender

Oktober 2017

23 okt

18.00-20.00 23. oktober 2017

Sterk&Klar-foreldretreff om sosiale medier og psykisk helse.

Påmelding

24 okt

18.00-20.00 24. oktober 2017

Sterk&Klar-foreldretreff om sosiale medier og psykisk helse

26 okt

10.00-16.00 26. oktober 2017

Sted: Haugesund

Forebygging må prioriteres i kommunene om vi skal ha trygge lokalsamfunn for alle. Vi inviterer politikere, fagfolk og frivillige til å komme sammen og lære mer om hvordan vi best kan løse de utfordringene vi står overfor i vårt område.

26 okt

12.30-14.00 26. oktober 2017

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

26 okt

26. oktober 14:00

Sted: Scandic Parken i Ålesund

Eldsjeler, kunnskap og nye trendar dreg alkoholpolitikken i same retning.

Etter meir enn 20 år med auke i alkoholforbruket, skjer det endringar i drikkemønsteret blant dei yngste. Ungdom drikk mindre enn tidlegare. Fleire vel også ikkje å drikke. Den same trenden finn vi også i mange andre vestlege land. Kva er det som skjer i ungdomsmiljøa? Kva er denne utviklinga eigentleg eit uttrykk for? Kva betydning kan det ha for alkoholpolitikken framover? Og kva påverknad kan dette ha for vaksne sin alkoholbruk over noko tid?

26 okt

18.00-20.00 26. oktober 2017

Sterk&Klar-treff om foreldrerollen og foreldrenes betydning

Påmelding

29 okt

10.00-18.30 29. oktober 2017

Sted: Håndverkeren kurs og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7 i Oslo

Denne konferansen vil gi en god innføring i IOGTs arbeid og forebyggingstenkning og hvordan du kan være med. Nye medlemmer og frivillige oppfordres spesielt til å komme, men dette blir spennende også for gamle travere. 

30 okt

18.00-19.00 30. oktober 2017

I et samfunn der besteforeldrerollen er i endring er dagens besteforeldre mer engasjerte enn noen gang, og de spiller en viktig rolle som omsorgspersoner for sine barnebarn og støttespillere for foreldrene.

31 okt

18.00-19.00 31. oktober 2017

I et samfunn der besteforeldrerollen er i endring er dagens besteforeldre mer engasjerte enn noen gang, og de spiller en viktig rolle som omsorgspersoner for sine barnebarn og støttespillere for foreldrene.

November 2017

1 nov

19.00-20.00 1. november 2017

I et samfunn der besteforeldrerollen er i endring er dagens besteforeldre mer engasjerte enn noen gang, og de spiller en viktig rolle som omsorgspersoner for sine barnebarn og støttespillere for foreldrene.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: