Fylker

Trygge lokalsamfunn

August 2019

28 aug

18.00-20.00 28. august 2019

Sted: Bjørnsons gate 45 i Haugesund

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging i Haugesund og Karmøy.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.