Årsmøte Region Øst-Norge

11.00-17.00 31. mars 2019

Alle medlemmer er velkomne på årsmøtet og har tale og forslagsrett dersom møtet ikke bestemmer noe annet. Alle som skal delta må melde seg på.

Mer informasjon kommer.

Tidspunkt for årsmøtet er ikke endelig avklart.

Vi vil arrangere en spennende konferanse om eldre og rus i tilknytning til møtet, så hold av hele dagen. 

Send e-post til marimarthe@iogt.no for å melde deg på hvis du allerede nå vet at du ønsker å delta. 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: