Fylker

Skoler

Felleskalender

Februar 2019

6 feb

18.00-20.00 6. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

7 feb

18.00-20.00 7. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

7 feb

18.00-20.00 7. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

11 feb

18.00-20.00 11. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

13 feb

18.00-20.00 13. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

13 feb

18.00-20.00 13. februar 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid. 

Påmelding

14 feb

18.00-20.00 14. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Påmelding

18 feb

9.00 18. februar - 14.00 22. februar 2019

20 feb

18.00-20.00 20. februar 2019

Foreldretreff om overgangen fra ungdomsskolen til videregående; alkohol, cannabis og russetid.

Påmelding

21 feb

18.00-20.00 21. februar 2019

Foreldretreff om alkohol, cannabis, debut og forebygging

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: