Fylker

ANTA-kurs

Februar 2019

18 feb

9.00 18. februar - 14.00 22. februar 2019

25 feb

13.00-15.00 25. februar 2019

Sted: Tromsø rådhus

9.00 18. februar - 14.00 22. februar 2019
13.00-15.00 25. februar 2019

Tromsø rådhus