Seminar 23-24. mars 2019: valgkamp for solidarisk ruspolitikk

Er du frivillig eller medlem i IOGT og opptatt av forebygging og ruspolitikk? Lurer du på hvordan du kan påvirke politikken i din kommune? Da er dette seminaret for deg!

Tid og sted: lørdag 23. mars fra kl.11:00-18:00 på Oslo konferansesenter og søndag 24. mars kl.09:00-16:00 i Oslo (sted annonseres) 

Målgruppe: medlemmer, ansatte og frivillige i IOGT Norge

Frist for påmelding: 1. mars 2019. 

Vi sender ut bekreftelser på tildelte plasser fortløpende fra slutten av januar.

Spørsmål merket * er obligatoriske.

9.00 18. februar - 14.00 22. februar 2019
9.00 18. februar - 14.00 22. februar 2019
18.00-20.00 20. februar 2019
18.00-20.00 21. februar 2019

Nyheter

Er du frivillig/medlem i IOGT og opptatt av ruspolitikk? Lurer du på hvordan du kan bidra i valgkampen og påvirke politikken i din kommune? Da er dette seminaret for deg!

I 2018 ble det kartlagt en økning i cannabisbruk blant unge. Vi må fortsette å jobbe forebyggende med foreldre på laget for å få ned dette.

Det skrives og menes mye forskjellig om cannabis. En kunnskapsoppsummering av myter og fakta er nå samlet i et hefte og kan lastes ned.