Dette er Aplia Starter

Starter har innebygde moduler som gjør at du enkelt tilpasser utseende på din nettside. 

Innholdet på nettsiden din er viktig. Ved å velge Starter kan du begynne å jobbe med innholdet fra første stund.  

Universell utforming er pålagt for alle nye nettsider. Med Starter kan du oppfylle kravene. 

For oss er det selvsagt at en nettside skal leses fra alle skjermer. 

Se eksempler på hvordan du kan tilpasse Starter til ditt behov.

Instagram

9.00-14.00 12. oktober 2018

IOGT-huset i Haugesund, Bjørgvingata 40

11.00-17.00 20. oktober 2018

Concordiabygget, Skedsmogt 7, Lillestrøm

31. oktober 19:00

IOGT Godtemplernes Hus i Ålesund, Keiser Wilhelmsgate 7