Søndre Buskerud

Leder: Helmer Nilsen, tlf. 909 37 343, e-post: helmer@asklandservice.no.

Leder: Helmer Nilsen, Thorrudgate 26B, 3031 Drammen.
Tlf. 32 88 63 14 / 909 37 343, e-post: helmer@asklandservice.no.
Styremedlem: Rolf Larsen, Kastanjeveien 72, 3026 Drammen, e-post: rolf@teletron.no.
Styremedlem: Halvard Åsen, Hasselveien 7, 3070 Sande i Vestfold, e-post: halvard.asen@hotmail.com.
Styremedlem: Michael Hansen, Kalkveien 23, 3050 Mjøndalen.
Tlf. 984 32 742, e-post: michael.hansen1973@hotmail.com.
Styremedlem: Iren Johannessen.

IOGT-aktiviteter i Søndre Buskerud:

Enestående familier – Drammensgruppa, Kongsberggruppa og Asker- og Røykengruppa:
Åpne familieaktiviteter for voksne som ofte er alene med barn arrangeres både i Drammen, i Kongsberg og i Asker/Røyken.
Aktivitetsoversikt og påmelding finner du på www.eneståendefamilier.no. Du finner oss også på Facebook.
Kontaktinformasjon til Drammensgruppa: e-post: drammen@enestaaendefamilier.no
Kontaktinformasjon til Kongsberggruppa: e-post: kongsberg@enestaaendefamilier.no
Kontaktinformasjon til Asker- og Røykengruppa: royken@enestaandefamilier.no.

Avdelinger:

Kontaktperson/nestleder: Randi Westby, Sementveien 10, 3300 Hokksund.
Tlf. 32 87 75 28 / 959 97 535.

Leder: Egil Willy Alfsen, Laurits Hervigsvei 82, 3035 Drammen. Tlf. 481 19 646.

Avdelinger i Søndre Buskerud

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Kontaktperson/nestleder: Randi Westby, Sementveien 10, 3300 Hokksund.
Tlf. 32 87 75 28 / 959 97 535.

Leder: Egil Willy Alfsen, Laurits Hervigsvei 82, 3035 Drammen. Tlf. 481 19 646.