Losje Ungdommens vel

Leder:   Anne Marie Hovland
Mobil: 469 32 219

Møte en tirsdag i måneden kl. 19.00 på Lambertseter gård høsten 2017.
Avdelingen vil legge ned driften ved utgangen av 2017.

Møte en tirsdag i måneden kl. 19.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

 

Leder:   Anne Marie Hovland, Gamlehagen 15, 1151 Oslo.  Tlf: 22 28 39 72 Mobil: 469 32 219

Nestleder: Per Herman Leirtun,  Kurvn. 8, 0495 Oslo. 

Tlf: 22 22 61 52 E-post:  per.leirtun@gmail.com

Sekretær: Reidun Janssen, Solbakkeveien 1c, 0678 Oslo. 

Tlf: 22 26 37 53 E-post: rela-ja@online.no

Kasserer: Rita Leirtun,  Kurvn. 8, 0495 Oslo. 

Tlf: 22 22 61 52 E-post:  per.leirtun@gmail.com

 

Program 2. halvår 2017:

19.09       Høstfest med besøk fra losjene i Askim, Rakkestad og Sarpsborg. 
                Jenny Jensen underholder med sang og musikk.

17.10       Hva hendte på IOGTs årsmøte

                Vertskap:  Reidun og Thorleif

14.11        Hva med losjens eiendeler?

                Vertskap:  Rita og Per Herman

12.12       Nå er det snart jul igjen!

                Førjulsfest ved «jentene»

 

Etter 122 års drift legges losjen ned etter utgangen av 2017.    

18.00-20.00 28. august 2018
3. september 18:00

Stormen bibliotek i Bodø

18.00-20.00 4. september 2018
18.00-20.00 4. september 2018

Nyheter

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.