Losje Sarpsfoss

Kontaktperson: Magnus Vidir Klingenberg
Mobil: 94 11 20 09  
E-post: magnus.vidir@yahoo.no

Møtetid annen hver tirsdag (like uker) kl. 19.00 på lokalet "Fremtiden"

Kontaktperson:

Magnus Vidir Klingenberg, Pellygata 61, 1706 Sarpsborg

Mobil: 94 11 20 09   E-post: magnus.vidir@yahoo.no

 

Leder: Styret i fellesskap

Nestleder: Asle Skoglund, Nordbyveien 87, 1734 Hafslundsøy

Mobil: 90953550 E-post: asle@baker-skoglund.no 

Kasserer: Svenn Iversen

 

Sekretær: Magnus Vidir Klingenberg, Pellygata 61, 1706 Sarpsborg

                 Mobil: 94 11 20 09   E-post: magnus.vidir@yahoo.no

Barneleder: Hans Erik Skoglund, Edv. Strandsvei 53, 1734 Hafslundsøy

Mobil: 92 03 71 28 E-post: hanserik.skoglund@bumblebee.no 

 

Møtetid annen hver tirsdag (like uker) kl. 19.00 på lokalet "Fremtiden", Pellygata 70, Sarpsborg    

18.00-20.00 28. august 2018
3. september 18:00

Stormen bibliotek i Bodø

18.00-20.00 4. september 2018
18.00-20.00 4. september 2018

Nyheter

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.