Losje Glitne

Leder: Stein Rohde-Hanssen
Mobil: 9001 8080
E-post: stein@rohde-hanssen.no

Møtene holdes privat. 

ØT/Styreleder:     Stein Rohde-Hanssen

Rolfsbuktalleen 16, 1364 Fornebu
Tlf: 67536483  Mobil: 9001 8080

E-post: stein@rohde-hanssen.no

VT/Nestleder:       Sverre-Dag Baastad

Jomfrubråtveien 39, 1179 Oslo

Mobil: 9001 6612

E-post: sdb@baastad.no

FS/Kasserer:         Bjørg Mollann Baastad

Jomfrubråtveien 39, 1179 Oslo

Mobil: 9076 9006

E-post: hjem.baastad@gmail.com

S/Sekretær:           Eli Marie Lindsjø

Arnebergsvei 3, 1366 Lysaker

Mobil: 9244 0700

E-post: eli.lindsjo@gmail.com

K/Styremedlem:   Ellen Elisabeth Baastad Moen

                                Jomfrubråtveien 39 B, 1179 Oslo

Mobil: 4141 9093

                                E-post: ellen@baastadmoen.no

 

Program 2. halvår 2017:

 

Onsdag 21.-24.08  Høstmøte hos Bjørg og Sverre-Dag i Sørvågen, Lofoten

Onsdag 29.11        Julemøte hos Heidi og Bjørn, Eiksmarka, Bærum

 

Program 1. halvår 2018:

Torsdag 01.03       Årsmøte hos Brit, Skøyen, Oslo

Onsdag 13.06        Sommermøte hos Ragni på Digerud, Frogn

18.00-20.00 28. august 2018
3. september 18:00

Stormen bibliotek i Bodø

18.00-20.00 4. september 2018
18.00-20.00 4. september 2018

Nyheter

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.