Losje Glitne

Leder: Stein Rohde-Hanssen
Mobil: 9001 8080
E-post: stein@rohde-hanssen.no

Møtene holdes privat. 

ØT/Styreleder:     Stein Rohde-Hanssen

Rolfsbuktalleen 16, 1364 Fornebu
Tlf: 67536483  Mobil: 9001 8080

E-post: stein@rohde-hanssen.no

VT/Nestleder:       Sverre-Dag Baastad

Jomfrubråtveien 39, 1179 Oslo

Mobil: 9001 6612

E-post: sdb@baastad.no

FS/Kasserer:         Bjørg Mollann Baastad

Jomfrubråtveien 39, 1179 Oslo

Mobil: 9076 9006

E-post: hjem.baastad@gmail.com

S/Sekretær:           Eli Marie Lindsjø

Arnebergsvei 3, 1366 Lysaker

Mobil: 9244 0700

E-post: eli.lindsjo@gmail.com

K/Styremedlem:   Ellen Elisabeth Baastad Moen

                                Jomfrubråtveien 39 B, 1179 Oslo

Mobil: 4141 9093

                                E-post: ellen@baastadmoen.no

 

Program 2. halvår 2017:

 

Onsdag 21.-24.08  Høstmøte hos Bjørg og Sverre-Dag i Sørvågen, Lofoten

Onsdag 29.11        Julemøte hos Heidi og Bjørn, Eiksmarka, Bærum

 

Program 1. halvår 2018:

Torsdag 01.03       Årsmøte hos Brit, Skøyen, Oslo

Onsdag 13.06        Sommermøte hos Ragni på Digerud, Frogn

18. august 12:00

IOGT-huset Fremtiden - Pellygata 70 i Sarpsborg

Nyheter

56 % mener det generelt drikkes for mye alkohol i sommerferien når barn er tilstede.

IOGT søker om frivillighetskoordinator på Sammen-senteret vårt i Sandefjord.

- Vi må få på plass en nasjonal alkoholstrategi slik at vi kan få retning og mål for den forebyggende innsatsen. Det sa generalsekretær Hanne Cecilie Widnes under høringen om en offensiv alkoholpolitikk i dag.