Formiddagstreff i Oslo

Leder: Fredrik Saugstad
Mobil: 977 56 206 
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård, Langbølgen 2B.

 

Program 2. halvår 2017:

07.09       Nytt fra IOGT

05.10       Barn i 1940 ved Anne Marie

02.11       Krigshumor ved Fredrik

07.12       Snart er det jul igjen

 

Program 1. halvår 2018:

04.01       Tanker ved årsskiftet

01.02       Inger har ordet

01.03       Sverige – vår nabo! Ved Anne Marie

05.04       Påskeminner fra 1963 til 1991

03.05       Sommeren er på vei igjen!

18.00-20.00 28. august 2018
3. september 18:00

Stormen bibliotek i Bodø

18.00-20.00 4. september 2018
18.00-20.00 4. september 2018

Nyheter

Cannabis-industrien vokser og er en drivkraft for legalisering og normalisering av cannabis, skriver generalsekretær Widnes i Klassekampen 16. juli som svar til Foreningen for human narkotikapolitikk.

IOGT i Norge lanserte 10. juli en rapport på Dagsrevyen som viser at 1 av 5 har hatt ubehagelige opplevelser knyttet til drikking på offentlig plass. IOGT ber politiet gjøre mer for å redusere drikking av alkoholbruk  i parker og på strender.

Det er ikke et uttrykk for solidaritet å bygge opp under den stadig mektigere cannabisindustrien, skriver generalsekretær Hanne Cecilie Widnes i IOGT i Klassekampen 4.juli.