Region Øst-Norge: områder og avdelinger

Områder

Oppland og Hedmark

Kontaktperson: Ingolf Aurlund

45853462

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Oslo og Akershus

Kontaktperson: Pål Christian Roland

40020339

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Østfold

Kontaktperson: Alfred Isaksen

98127318

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Avdelinger

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene.

Leder:   Anne Marie Hovland
Mobil: 469 32 219

Møte en tirsdag i måneden kl. 19.00 på Lambertseter gård høsten 2017.
Avdelingen vil legge ned driften ved utgangen av 2017.

Leder: Fredrik Saugstad
Mobil: 977 56 206 
E-post: Fredrik.Saugstad@hotmail.com

Møter første torsdag i måneden kl. 11.00 på Lambertseter gård

Leder: Per Janssen
Tlf: 952 14 571        
E-post: per-jans@online.no

Møtene holdes på Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19.00.

Skedsmogt 7, 2000 Lillestrøm 
iogt.concordia@gmail.com

Hjemmeside: www.iogt-concordia.no

Kontaktperson: Bjørg Fohlin
Mob: 90634529

Møtedag: Hver torsdag kl 1900 i Concordiabygget

Leder: Aage Wiik                

Tlf: 67 90 37 67  
E-post: aageola@yahoo.com   

Møte hver annen torsdag såfremt intet annet vedtatt.

Leder: Bjørg Midtbø Sørli
Mobil: 48 60 03 17
E-post: bjorgm.sorli@outlook.com

Møtene holdes om formiddagen, 2. torsdag i måneden,  privat.

Leder: Espen Dahl Svendsen
Tlf: 41 51 16 55
E-post: espen.svendsen@dnb.no

Møtene holdes i losjelokalet på Grorud. kl. 19.00 hver 1. onsdag i måneden sept-mai.
Ved behov, møte 3. onsdag i måneden.

Leder: Stein Rohde-Hanssen
Mobil: 9001 8080
E-post: stein@rohde-hanssen.no

Møtene holdes privat. 

Leder: Svein Sæterdal
Tlf: 97 79 96 45
E-post: sveinsaeterdal2@gmail.com      

Møter annenhver tirsdag kl. 19 på Lambertseter gård

Leder: Reidulv Kleppe
Mobil: 416 88 771

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00.

Leder: Kirsten Tangen
Tlf: 93033055
E-post: ki-tang@online.no

Møter annenhver søndag kl 19.00 i losje Vårsols lokale

Leder: Steinar Kløverød
Tlf: 92 60 35 98     
E-post: steinarkloverod@gmail.com

Møtene holdes i KABBs lokaler i Askim.

Leder: Turid Folkestad
Mobil: 934 02 614
E-post: turid.folkestad@gmail.com

Ledestjernen har møte en torsdag i måneden.

Kontaktperson: Magnus Vidir Klingenberg
Mobil: 94 11 20 09  
E-post: magnus.vidir@yahoo.no

Møtetid annen hver tirsdag (like uker) kl. 19.00 på lokalet "Fremtiden"

Leder: Jan Erik Lund
Mobil: 988 02 088
E-post: j-e-lu@outlook.com

Møter hver 1. tirsdag i måneden på Rakkestad Familiesenter. Møtene begynner kl. 18.30.